Споделете за нас с Вашите близки и познати, ЗАЩОТО:

  • Дори да не знаете, Вие помагате на някой в нужда да достигне до нас.
  • Колкото повече хора научават за нас, толкова повече подкрепа получаваме ние и толкова по-устойчиво реализираме дейността си.
  • Вашето действие променя света.
  • Всички НИЕ вървим ЗАЕДНО по пътя на ЖИВОТА. Разбираме това и сме отговорни.