Повечето зависими, постъпващи за обгрижване в Православния Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПЦДОН) имат сериозни пропуски в образованието и професионалната си кариера. Значима част от тяхната рехабилитация и преход към пълноценен живот (ресоциализация) е подпомагането им в посока повишаване на нивото им на образование и трудоспособност.

Ако сте организация, извършваща обучения, семинари, квалификационни курсове:

Сдружение Отвори очи апелира към частните и държавни организации да ни подкрепят в усилията ни за подпомагане на тази уязвима група от нашето общество, като предоставят възможност за развитие на лица, намиращи се в терапевтичната общност. Такова сътрудничество е ключов фактор за успешното осъществяване на процесите на рехабилитация и социална реинтеграция на зависимите.

Информация относно реализираните от нас проекти за обучения на наркозависими, участващи в програмата за психосоциална рехабилитация на ПЦДОН, можете да намерите тук.

За връзка с нас относно възможности за обучения на наркозависими младежи, намиращи се в терапевтична програма, можете да ни пишете на имейл: pcdon2004@gmail.com или да ни потърсите на следните телефони: 0879 113 065 и 0898 470 439.

Ако сте работодател:

Нашият опит всеки ден ни показва, че бившите зависими (често младежи), които успешно завършват терапевтичната програма на ПЦДОН, са пълноценни граждани на нашето общество, носещи отговорности, както в личен, така и в социален аспект. Тези младежи ни доказват на дело, че зависимостта може да бъде трайно преодоляна и че промяната е реално осъществима. Те обикновено излизат от програмата силно мотивирани, дисциплинирани, адаптивни и благодарни, с едно ново и по-мъдъро отношение към живота. Още повече, те чудесно умеят да работят в екип и имат специфични умения, изградени по време на обученията, през които преминават и на трудовата си заетост в Центъра. Всичко това прави преминалите през програмата младежи напълно конкурентно-способни на пазара на труда.

Сериозна спънка в намирането им на работа, обаче, се оказва погрешното масово убеждение, че „бивш наркоман няма”. Всъщност, зависимостта е преодолим проблем, с който много хора успешно се справят и ние ежедневно ставаме свидетели на тяхното преобразяване и достойно поведение в обществото.

Предоставяйки възможност за работа на бивши зависими, Вие не само ги подкрепяте в усилията им за социална реинтеграция, но им предоставяте място в живота.

Ние, от Сдружение Отвори очи, апелираме към работодателите, които се стремят към добро управление и имат морално отношение към средата, да ни потърсят за сътрудничество.

За връзка с нас относно възможности за стаж и работа на зависими, преминали успешно през терапевтичната програма на ПЦДОН, можете да ни пишете на имейл: pcdon2004@gmail.com или да ни потърсите на следните телефони: 0879 113 065 и 0898 470 439.

Насърчителна програма за работодатели:

Работодатели, които искат да наемат на работа безработни хора, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, могат да се възползват от насърчителната програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” на Агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната политка. За повече информация относно програмата посетете сайта на министерството на адрес: http://www.az.government.bg/bg/prl/

Заедно по пътя към Живота