Сдружение Отвори очи търси съмишленици, желаещи да ни подкрепят като доброволно полагат труд за осъществяване на дейността ни в обща полза. Нуждаем се най-вече от специализираната помощ на:

  • Лекари
  • Адвокати
  • Психолози
  • Психиатри
  • Обучители и консултанти (в занаяти, езици, професионални квалификации за резидентите или за екипа и др.)
  • Трудови терапевти, обгрижващи директно зависимите и техните близки
  • Административни служители (счетоводители, специалисти по разработване и управление на проекти, маркетинг, информационни технологии и др.).

Благоразположени сме към идеите и доброволчеството на всеки, желаещ да се включи към екипа.

Сферата на работа, в която можете да се включите, зависи от Вашите опит, образование, умения и интереси, както и от настоящите нужди на организацията.

Ние ще ви подкрепяме и помагаме, за да ни подкрепяте и помагате Вие.

Ако желаете да се включите в екипа ни, можете да попълните Заявление за доброволна работа и да ни го изпратите на pcdon2004@gmail.com, или да ни потърсете на телефон 0879 113 065.

Заедно по пътя към Живота