Повечето зависими, постъпващи за обгрижване в Православния Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПЦДОН) имат сериозни пропуски в образованието и професионалната си кариера. Значима част от тяхната рехабилитация и преход към пълноценен живот (ресоциализация) е подпомагането им в посока повишаване на нивото им на образование и трудоспособност.

Ако сте работодател:
Нашият опит всеки ден ни показва, че бившите зависими (често младежи), които успешно завършват терапевтичната програма на ПЦДОН, са пълноценни граждани на нашето общество, носещи отговорности, както в личен, така и в социален аспект. Тези младежи ни доказват на дело, че зависимостта може да бъде трайно преодоляна и че промяната е реално осъществима. Те обикновено излизат от програмата силно мотивирани, дисциплинирани, адаптивни и благодарни, с едно ново и по-мъдъро отношение към живота. Още повече, те чудесно умеят да работят в екип и имат специфични умения, изградени по време на обученията, през които преминават и на трудовата си заетост в Центъра. Всичко това прави преминалите през програмата младежи напълно конкурентно-способни на пазара на труда.

Предоставяйки възможност за работа на бивши зависими, Вие не само ги подкрепяте в усилията им за социална реинтеграция, но им предоставяте място в живота. Такова сътрудничество е проява на корпоративна социална отговорност и има значителен принос към решаването на един основен проблем на нашето общество, а именно изолацията на определени социални групи.

За връзка с нас относно възможности за стаж и работа на наркозависими младежи, преминали успешно през терапевтичната програма на ПЦДОН, можете да ни пишете на имейл: pcdon2004@gmail.com или да ни потърсите на следните телефони: 0879 113 065 и 0898 470 439.

Насърчителна програма за работодатели:
Работодатели, които искат да наемат на работа безработни хора, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, могат да се възползват от насърчителната програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” на Агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната политка. За повече информация относно програмата посетете сайта на министерството на адрес: http://www.az.government.bg/bg/prl/

Заедно по пътя към Живота

нагоре