ЗА НАС

Сдружение Отвори очи е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза. Основната цел на Сдружението е да управлява и развива Православния Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПЦДОН), осъществяващ 24-часова програма за психосоциална рехабилитация на хора с зависимости и намиращ се в двора на храм „Св. Цар Борис”, в кв. Аспарухово, гр. Варна.

МИСИЯ

Мисията на Сдружение „Отвори очи” е да предоставя рехабилитация на лица със зависимости и техните семейства, основана на православното хрисиянство и съвременните психо-социални методи, в отговор на осъзнатата им жизнена необходимост за реинтеграция в обществото.

ВИЗИЯ

Сдружение „Отвори очи” е ораганизация, работеща по ясни правила, процедури и разпределение на отговорностите, с високо квалифициран персонал. Сдружението предоставя различни по вид услуги за зависими (терапевтична общност, консултативен център, център за обществена подкрепа, организиране на семинари и обучения за зависими и близки на зависими). Организацията осигурява своята финансова стабилност, чрез развиване на стопанска дейност, реализиране на проекти и кампании, изграждане и поддържане на връзки с обществеността, дарителите и спомоществувателите и създаване на партньорства.

koi sme nie 2
Аспаррухов мост по залез